Kā radīt paradumu veidojošus produktus

Grāmatas apskats, Interneta mārketings

Atzīsimies – mēs esam noķerti uz āķa. Rūpīgi izpētot mūsdienu veiksmīgākos tehnoloģiju produktus, nākas secināt, ka esam uzķērušies un daudzi produkti mums ir kļuvuši neaizstājami, pat esam kļuvuši no tiem atkarīgi. Vai Tev ir kāds produkts, kāda ierīce vai cits paradums, kas izveidojies tehnoloģiju vai reklāmas ietekmē?

Priekš manis tas ir Pinterest.com. Nav labi Kad es šo sociālo tīklu izmantoju ideju meklēšanai, paiet tieši tik daudz laiks, cik es nevarēju atļauties tam veltīt.

Grāmata (latviskotā versija) “Noķert uz āķa. Kā radīt paradumus veidojošus produktus” ir saistoša lasāmviela ikvienam, kuru interesē patērētāju psiholoģija un ražotāju centieni ar mums manipulēt. Grāmatas centrā izvirzīts tā sauktais āķa modelis, kura dēļ attiecībā uz dažiem produktiem vai pakalpojumiem mums izstrādājas pieradums.

Noķerts

Grāmata atklāj, kā lielāki un mazāki uzņēmumi cenšas ar mums manipulēt un kā izveidot produktu, kuru cilvēki vienkārši nespēj nolikt malā. Autori – Nirs Eijals un Raiens Hūvers apgalvo, ka tieši āķa modelis ir atbildīgs par to, ka tik veiksmīgi un nemanāmi ik dienas lietojam kādu produktu vai pakalpojumu. Viņi uzsver, ka “uzķeršanās uz āķa” mums atvieglo dzīvi, vienlaikus saglabājot brīvo izvēli. Āķa modelis sastāv no četrām fāzēm – ierosmes, darbības, mainīgā ieguvuma un ieguldījuma. Tikai pēc tam, kad šo ciklu izejam vairākas reizes, mēs nonākam pie spēcīga paraduma. Zem šiem četriem vārdiem slēpjas vesela stratēģija, kas palīdz pieradināt patērētājus pie produkta, gluži nemanot sniedzot piepildījuma sajūtu un dopamīna devu smadzenēm.

Šī populārzinātniskā grāmata iederas manā plauktā līdzās citām grāmatām par tehnoloģiju ietekmi, nākotnes tendencēm un e-komerciju. Grāmatā iegūtās atziņas būs saistošas tiem, kuri rada digitālos produktus (un netikai). Lūk, dažas atziņas, kas radušās pēc šīs grāmatas izlasīšanas:

  • Ja tiek izstrādāts produkts, kurš izraisa “virtuālo niezi” un patērētājs to pats izvēlas atkārtoti, uzņēmumam nav jātērē daudz līdzekļu reklāmai vai agresīvam mārketingam;
  • Produktam jāiziet pilns “āķa modeļa” cikls. Lietotājiem ir patiesi jāgrib iesaistīties un nereti tas notiek it kā pavisam “dabiski”, bet patiesībā šī pieredze tiek konstruēta;
  • “Āķa modeļa” mērķis ir ietekmēt lietotājus pēc pašu iniciatīvas atkal un atkal izmantot jūsu produktu – bez tādiem atklātiem aicinājumiem rīkoties kā reklāmas vai popularizēšanas kampaņas;
  • “Daudzas inovācijas cieš neveiksmi, jo patērētāji iracionāli pārvērtē veco, kamēr uzņēmums iracionāli pārvērtē jauno”;
  • Ja lietotājs pats brīvprātīgi iesaistas, tad viņam šķiet, ka viņa ieguldījums ir vērtīgāks nekā tas ir patiesibā. Šajā gadījumā viņš augstāk vērtē arī produktu. Ieguldījumi pastiprina lietotāju atgriešanās iespējamību;
  • Bieži vien nav iespējams pilnībā izprast mūsu neracionālo pieķeršanos dažādiem šī gadsimta virtuālajiem kairinājumiem, taču ir iespējams izprast modeli pēc kura tiek būvēti produkti ar mērķi atkārtoti iesaistīt patērētāju;
  • Grāmatas noslēgumā autori pievēršas morālajiem aspektiem un apgalvo, ka lietotāju uzvedības ietekmēšanai ne vienmēr ir negatīvs raksturs: “Ja tā būtu, kā tad varētu izskaidrot neskaitāmo daudzus miliardus dolāru vērto industriju pastāvēšanu, kuru pamatā ir manipulācija ar lietotājiem, kas ļaujas labprātīgi?”.
  • Katram uzņēmējam ir jābūt atbildīgam un jāizvērtē, kurā brīdī lietotāju paradumu mainīšana (vai pieradināšana) kļūst manipulējošas dabas;
  • Cilvēks, kurš apzinās tehnoloģiju kairinošo ietekmi, pats var strādāt ar sevi un izveidot imunitāti pret tām.

Grāmatas “HOOKED: HOW TO BUILD HABIT-FORMING PRODUCTS” audio-vizuāls kopsavilkums

Atstāj savas idejas šeit